Home

Woonzorgcentrum Heilig Hart

Tarieven

De tarieven voor onze verschillende woonvormen zijn het resultaat van een evenwichtig balanceren tussen de mogelijkheden, de wettelijke verplichtingen en de financiële consequenties van het zorg-aanbod en de woonkost-facetten.

Voor elk van onze woonvormen trachten wij beknopt weer te geven wat allemaal in de dagprijs begrepen is. In de gebruiksovereenkomst, die met elke nieuwe bewoner of bezoeker wordt afgesloten, staan duidelijk alle inbegrepen kostprijselementen vermeld. Bij deze gebruiksovereenkomst hoort tevens een supplementenlijst, waarvan de verkorte versie ook via onze website kan geconsulteerd worden, en waarin aangegeven wordt waarvoor extra supplementen worden aangerekend.

De dagprijzen worden, behalve bij structurele prijsstijgingen, telkens op 1 januari aangepast aan het indexcijfer der consumptieprijzen. Aanpassingen kunnen enkel worden doorgevoerd na akkoord van de Federale Overheidsdienst Economie.