Home

Woonzorgcentrum Heilig Hart

Externe samenwerking

De samenwerking met externe diensten komt onze bewoner ten goede en is  voor hem van rechtstreeks belang. Onder externe diensten verstaan we onder andere de samenwerking met het ziekenhuis AZ Nikolaas voor wat betreft de infectiebestrijding, specifieke zorgverleningsvragen, de maaltijden en de aankoop van materialen. 

Er is tevens de samenwerking met andere gespecialiseerde diensten voor doorverwijzing van bewoners met specifieke zorgbehoeften.
Er is een netwerk met de thuiszorgdiensten, de sociale diensten van de ziekenhuizen, de mutualiteiten, de huisartsen,…
Voor de palliatieve zorgverlening kan er beroep gedaan worden op de samenwerking met het Netwerk Palliatieve zorg van het Waasland.
Voor de toelevering van medicatie wordt beroep gedaan op een samenwerkingsverband met een apotheek. Een externe schoonmaakfirma
zorgt voor het onderhoud van de gemeenschappelijke ruimtes en een externe firma zorgt voor het tuinonderhoud.
Ouderenverenigingen en scholen zijn welkom in ons Woonzorgcentrum en komen dan ook regelmatig over de vloer ter ondersteuning van de sociale contacten. Een mooi project hierin is de samenwerking met Okra wat betreft het activiteitenaanbod en het voorleesproject met de leerlingen van de lagere school.
Tevens biedt het Woonzorgcentrum een leerrijke stageplaats aan voor leerlingen uit verschillende opleidingen in de gezondheidssector of in de logistieke dienstverlening.

Meer informatie over SEL Waasland : https://www.selwaasland.be/ZorgpadDementieWaasland

 

Abram Foundation

Voor meer informatie : http://www.vzwabram.be/abram-foundation