Home

Woonzorgcentrum Heilig Hart

Woonzorgcentrum

Het residentieel verblijf in het woonzorgcentrum is bedoeld voor:

- Senioren met matige tot ernstige fysieke beperkingen zonder cognitieve problemen
- Senioren met matige tot ernstige fysieke beperkingen gecombineerd met cognitieve problemen
- Senioren met cognitieve problemen zoals dementie in de verschillende stadia
- Senioren die evolueren naar een palliatieve situatie vanuit een zorgafhankelijke toestand.
Leidraad is het disfunctioneren waardoor autonoom wonen en verzorgen in het thuismilieu niet langer mogelijk is.