Home

Woonzorgcentrum Heilig Hart

Kortverblijf

Wij beschikken over 5 plaatsen als centrum voor kortverblijf voor een tijdelijke – maximaal 2 maanden - opvang. 

Onze doelgroepen zijn:
- Senioren met tijdelijke nood aan opvang omwille van sociale, psychische of fysische beperkingen met het oog op een terugkeer naar het thuismilieu
- Senioren die afhankelijk zijn van mantelzorg en/of professionele zorg die tijdelijk niet kan gewaarborgd worden
- Senioren in een herstelfase na een ziekenhuisverblijf of ernstige ziekte met het oog op een terugkeer naar het thuismilieu.