Home

Woonzorgcentrum Heilig Hart

Heilig Hart

Heilig Hart

Welkom op de website van wzc Heilig-Hart-Tereken

In woonzorgcentrum Heilig-Hart-Tereken bieden wij een kwalitatief woon- en leefklimaat aan valide en zorgbehoevende senioren. Belevingsgerichte begeleiding en vraag gestuurde warme zorg zijn de sleutelbegrippen.