Home

Woonzorgcentrum Heilig Hart

Heilig Hart

Heilig Hart

Welkom op de website van wzc Heilig-Hart-Tereken

Voor meer info over onze projecten: http://www.vzwabram.be/abram-foundation
Jullie giften vanaf 40 euro zijn fiscaal aftrekbaar.

 

 

In woonzorgcentrum Heilig-Hart-Tereken bieden wij een kwalitatief woon- en leefklimaat aan valide en zorgbehoevende senioren. Belevingsgerichte begeleiding en vraag gestuurde warme zorg zijn de sleutelbegrippen.